Translate

Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011

Γιώργος Καρασμανης : Ο Υπουργός Αγροτικής ανάπτυξης υποτιμά τη νοημοσύνη των αγροτών του νομού μας με τις ανακόλουθες και αόριστες απαντήσεις τουΌπως είναι γνωστό ο Κοσμήτορας της Βουλής και Βουλευτής Πέλλας Γιώργος Καρασμάνης είχε καταθέσει σε συνέχεια των διαρκών κοινοβουλευτικών παρεμβάσεών του...
για τα συγκεκριμένα ζητήματα, την υπ’ αριθ. 16874/24-05-2011 ερώτηση στη Βουλή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία ζητούσε : α) την πληρωμή που εκκρεμεί σε 60 περίπου σπαραγγοκαλλιεργητές του Νομού από ζημίες που υπέστη η σοδειά τους το 2008, β) την καταβολή των αποζημιώσεων σε όλους τους σπαραγγοκαλλιεργητές για τις ζημίες του 2009, γ) την απόδοση των 4 λεπτών ανά κιλό σε όσους παραγωγούς συμπύρηνου ροδάκινου δεν τα έχουν ακόμη λάβει για τη σοδειά του 2009 και δ) την πληρωμή των αποζημιώσεων στους βαμβακοπαραγωγούς του Ν. Πέλλας που επλήγησαν το 2010 από έντονες βροχοπτώσεις και από το πράσινο σκουλήκι.Επίσης, ο Γιώργος Καρασμάνης κατέθεσε στη Βουλή προς τον ίδιο Υπουργό τις υπ’ αριθ. 16546/19-05-2011 και 16875/24-05-2011 ερωτήσεις, σχετικά με τις ανυπολόγιστες καταστροφές που σημειώθηκαν σε δεντροκαλλιέργειες πολλών Δημοτικών Διαμερισμάτων των Δήμων Έδεσσας και Αλμωπίας από την πρωτοφανή χαλαζόπτωση της 17ης Μαΐου, ζητώντας την άμεση στελέχωση του Υποκαταστήματος ΕΛΓΑ Βέροιας με τον απαραίτητο αριθμό έμπειρων γεωπόνων εκτιμητών, προκειμένου να γίνουν γρήγορες και δίκαιες εκτιμήσεις, οι οποίες θα πρέπει ν’ ανταποκρίνονται στο πραγματικό μέγεθος της ζημίας που υπέστησαν οι πληγέντες παραγωγοί.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σκανδαλίδης όμως, με τις ανακόλουθες και αόριστες απαντήσεις που έδωσε στις παραπάνω ερωτήσεις του Βουλευτή, φαίνεται ότι υποτιμά τη νοημοσύνη των αγροτών του Νομού μας, αφού:

· Όσον αφορά τους 60 απλήρωτους σπαραγγοκαλλιεργητές για τις ζημίες του 2008, ενώ παραδέχεται ότι έχουν ολοκληρωθεί οι υπηρεσιακές διορθώσεις και έχουν συμπεριληφθεί σε νέο αρχείο πληρωμών, επικαλείται ότι κατόπιν εντολής του προηγούμενου προέδρου του ΕΛΓΑ κ. Κατσαρού, έγινε αναστολή των πληρωμών λόγω παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συμβατότητα των αποζημιώσεων του 2009 με το Κοινοτικό Δίκαιο, και ότι το θέμα θα εξετασθεί μετά το τέλος της έρευνας. Λησμονεί όμως ο κ. Υπουργός ότι το Σεπτέμβριο του 2009 πληρώθηκαν από τον ΕΛΓΑ 120 σπαραγγοπαραγωγοί του Νομού, οι οποίοι είχαν παρόμοια υπηρεσιακά προβλήματα, και ενώ ο ΟΠΕΚΕΠΕ τις αμέσως επόμενες ημέρες απέστειλε στον ΕΛΓΑ τις καταστάσεις και των υπολοίπων 60 απλήρωτων σπαραγγοκαλλιεργητών, υπήρξε απαράδεκτη κωλυσιεργία μετά την αλλαγή της Κυβέρνησης, η οποία είναι η μόνη και πραγματική αιτία που οι άνθρωποι αυτοί έως και σήμερα αδίκως δεν έχουν πληρωθεί, μια και οι ζημιές τους ήταν πραγματικές και τεκμηριωμένες από επιστημονικές έρευνες.

· Όσον αφορά τους παραγωγούς συμπύρηνου ροδάκινου που δεν έλαβαν τα 4 λεπτά ανά κιλό σοδειάς 2009, ενώ σε προηγούμενη ερώτηση του Βουλευτή ανέφερε ο κ. Σκανδαλίδης ότι επίκειται υπογραφή ΚΥΑ με τον Υπουργό Οικονομικών προκειμένου να γίνει η πληρωμή τους, στην τωρινή του απάντηση για το ίδιο θέμα αναφέρει ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αποζημίωσης του συμπύρηνου ροδάκινου σοδειάς 2009, αφήνοντας παρανόμως ουσιαστικά εκτός πληρωμής τους ανθρώπους αυτούς.

· Για τους δε σπαραγγοκαλλιεργητές των οποίων επλήγη η παραγωγή τους το 2009, χωρίς ίχνος ντροπής αναφέρει ο Υπουργός ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα συνταχθούν πορίσματα τα οποία θα κοινοποιηθούν στα Δημοτικά Διαμερίσματα για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί, όταν κοντεύει να περάσει ένας ολόκληρος χρόνος από την απόφαση ν’ αποζημιωθούν, και 4 ολόκληροι μήνες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ζημίας των παραγωγών, χωρίς να γίνεται καμία αναφορά για το ποσό και την ημερομηνία πληρωμής.

· Για τους βαμβακοπαραγωγούς που επλήγησαν το 2010 από συνεχείς βροχοπτώσεις και από το πράσινο σκουλήκι, και ενώ σε προηγούμενες τοποθετήσεις του στη Βουλή είχε δεσμευθεί για γρήγορες και δίκαιες αποζημιώσεις, τώρα μήνες μετά τις δεσμεύσεις αυτές αναφέρει τα εξής: « Για τις ζημίες αυτές το ΔΣ του ΕΛΓΑ αποφάσισε την εφαρμογή του αρθ. 11 παρ. 2, «Ειδικές διατάξεις ασφαλιστικής κάλυψης» του Κανονισμού Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής από τον ΕΛΓΑ, για τη συνολική εκτίμησή τους, εκτός των περιοχών όπου συνέτρεξαν ειδικοί λόγοι ( προηγούμενες ζημιές, μεγάλη ανομοιομορφία ) και διενεργήθηκαν εξατομικευμένες εκτιμήσεις ή επιτόπιοι έλεγχοι. Για τη διαδικασία των εκτιμήσεων συστήθηκαν τριμελή συνεργεία γεωπόνων εκτιμητών του ΕΛΓΑ, τα οποία θα συντάξουν σχετικά πορίσματα, λαμβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες μέσες στρεμματικές αποδόσεις του έτους 2009, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη μελέτη τεκμηρίωσης υπερβολικών βροχοπτώσεων περιόδου Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου 2010 του ΚΕΜΕ. Επίσης θα γίνει διασταύρωση των δηλωθέντων αγροτεμαχίων με τα στοιχεία των δηλώσεων ΟΣΔΕ, ενώ για τη διατύπωση των πορισμάτων θα ληφθούν υπόψη και τα ατομικά στοιχεία παραδόσεων βάμβακος για τα έτη 2009 και 2010. Τέλος, επισημαίνεται ότι, τόσο για τις βαμβακοκαλλιέργειες, όσο και για τις σπαραγγοκαλλιέργειες, η εκτιμητική διαδικασία θα ολοκληρωθεί σύντομα και στη συνέχεια θ’ ακολουθήσει η καταβολή των αποζημιώσεων στους δικαιούχους παραγωγούς ». Όπως προκύπτει λοιπόν από τα λεγόμενα του Υπουργού, η ημερομηνία πληρωμής των δικαιούχων παραπέμπεται στο άγνωστο μέλλον.

· Τέλος, αναφορικά με τις ζημίες που υπέστησαν οι δεντροκαλλιεργητές από τη σφοδρή χαλαζόπτωση της 17ης Μαΐου, αναφέρει ότι το Υποκατάστημα του ΕΛΓΑ Βέροιας θα ενισχυθεί με επιπλέον 30 γεωπόνους για να συνδράμουν το εκτιμητικό έργο το οποίο όταν τελειώσει θα κοινοποιηθούν τα πορίσματα και θα ακολουθήσει η καταβολή των αποζημιώσεων στους δικαιούχους παραγωγούς. Προφανώς ο Υπουργός δεν είναι ενημερωμένος ότι η διαδικασία των εκτιμήσεων γίνεται με αργούς ρυθμούς, και μάλιστα το τελευταίο διάστημα έχει διακοπεί εντελώς από τις συνεχείς και επαναλαμβανόμενες απεργίες των γεωπόνων του ΕΛΓΑ. Όσο δε για τους ισχυρισμούς του ότι γενικά οι αποζημιώσεις καταβάλλονται από τον Οργανισμό στους δικαιούχους έγκαιρα, τούτο μόνο ως εμπαιγμός μπορεί να εκληφθεί από την πλευρά των αγροτών, αφού μεγάλος αριθμός εξ αυτών συνεχίζει να παραμένει απλήρωτος για ζημίες που έπαθε η παραγωγή τους το προηγούμενο έτος.

Ο Γιώργος Καρασμάνης καταγγέλλει την αναλγησία και την ανακολουθία που επιδεικνύει η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, και διαβεβαιώνει τους αγρότες του Ν. Πέλλας ότι θα συνεχίσει τον αγώνα του με διαρκείς κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, αλλά και συγκεκριμένες προτάσεις από τη θέση του ως Γραμματέας Αγροτικού της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να δοθούν λύσεις στα πολλά και τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν.


                                                  
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ
ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Βουλευτής Ν. ΠΕΛΛΑΣ – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1 σχόλιο:

ΛΥΧΝΟΣ ΚΑΙΟΜΕΝΟΣ είπε...

Και να είναι ο μόνος που υποτιμά την νοημοσύνη μας….