Οι προοπτικές που ανοίγονται από τις γεωτρήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο και το στοίχημα της γεώτρησης που θα διενεργήσει η ExxonMobil.