Translate

Παρασκευή, 24 Μαΐου 2013

Οι Βρυξέλλες σφίγγουν τους κανονισμούς για τις διασώσεις τραπεζών


bankbamΟι Βρυξέλλες πρόκειται να εφαρμόσουν αυστηρότερους όρους για τις κρατικές διασώσεις των προβληματικών τραπεζών, έτσι ώστε να υφίστανται απώλειες οι μέτοχοι και οι junior ομολογιούχοι προτού κληθούν οι φορολογούμενοι να πληρώσουν ένα νομοσχέδιο διάσωσης.
Η επικείμενη αναθεώρηση των ελέγχων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις χρησιμοποιεί ως πανευρωπαϊκό πρότυπο τις πρόσφατες τραπεζικές διασώσεις στην Ισπανία, εξασφαλίζοντας ότι όλα τα 27 κράτη-μέλη θα επιβάλλουν ορισμένο «πόνο» στους πιστωτές, ακόμη και όταν είναι πολιτικά άβολο και οι κυβερνήσεις αυτές είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τα δημόσια ταμεία.
Σύμφωνα με τους νέους κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα απαιτείται ένα υψηλότερο επίπεδο «επιμερισμού των βαρών» από τους μετόχους και τους junior πιστωτές μέσω ενός υποχρεωτικού «bail-in», ενώ τα σχέδια αναδιάρθρωσης των τραπεζών θα πρέπει να συμφωνηθούν από τις Βρυξέλλες πριν εκδοθεί η κρατική στήριξη.

Μέχρι στιγμής, τα «κουρέματα» των πιστωτών έχουν γίνει σε χώρες που λαμβάνουν κονδύλια διάσωσης από την ΕΕ, αυξάνοντας τους φόβους στις Βρυξέλλες ότι, χωρίς κοινά πρότυπα, οι ομολογιούχοι τραπεζών σε οικονομικά ισχυρά κράτη μέλη θα αντιμετωπίζονται με μεγαλύτερη επιείκεια κατά τη διάρκεια μιας κρίσης.
Η σύσφιξη των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, έρχεται χρόνια πριν την προγραμματισμένη εισαγωγή ενός επίσημου καθεστώτος της ΕΕ για την εκκαθάριση χρεοκοπημένων τραπεζών με την επιβολή ζημιών στους πιστωτές.
Ανώτεροι αξιωματούχοι της ΕΕ φοβούνται ότι οι άνισες προσεγγίσεις στις διασώσεις θα μπορούσαν να ανεβάσουν περαιτέρω το σχετικό κόστος χρηματοδότησης για τις τράπεζες της Νότιας Ευρώπης, δεδομένου ότι οι πιστωτές μπορεί να δουν χαμηλότερο κίνδυνο κουρέματος από επενδύσεις σε τράπεζες χωρών με αξιολόγηση ΑΑΑ όπως η Γερμανία ή η Φινλανδία.
Το ενημερωμένο βιβλίο κανόνων της ΕΕ είναι βασισμένο στις εμπειρίες της Ισπανίας και της Ολλανδίας. Στην πρώτη περίπτωση, επλήγησαν οι junior ομολογιούχοι και τα σχέδια αναδιάρθρωσης της ΕΕ συμφωνήθηκαν πριν εκταμιευτούν τα κεφάλαια διάσωσης, ενώ στην περίπτωση της Ολλανδίας, επλήγησαν οι πιστωτές μειωμένης εξασφάλισης όταν κρατικοποιήθηκε η SNS Real.
Ωστόσο, σταματάει πριν από την αναδιάρθρωση της Τράπεζας της Κύπρου, η οποία επέβαλε απώλειες στους ανώτερους ομολογιούχους και στους ανασφάλιστους καταθέτες. Η ΕΕ διαπραγματεύεται μία οδηγία που θα μπορούσε να συμπεριλάβει στο bail-in τους ανώτερους τραπεζικούς πιστωτές, ωστόσο οι κανόνες αυτοί είναι απίθανο να επιβληθούν συστηματικά πριν από το 2018.
Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις, οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στις μελλοντικές πτωχεύσεις τραπεζών, βρίσκονται υπό τις εκτελεστικές εξουσίες της Επιτροπής. Αυτοί που συμμετέχουν στις μεταρρυθμίσεις λένε ότι μπορεί να αρχίσουν να εκτελούνται από το τέλος του καλοκαιριού. Ανώτεροι αξιωματούχοι από κράτη μέλη της ΕΕ αναμένεται να γνωμοδοτήσουν σχετικά με το σχέδιο την Παρασκευή.
Η ΕΕ επιτηρεί τις κρατικές διασώσεις, προκειμένου να μειώσει το νομοσχέδιο για τους φορολογούμενους και να αμβλύνει τις επιπτώσεις στην αγορά, έτσι ώστε οι τράπεζες που εξαρτώνται από το δημόσιο χρήμα να μη μπορούν να προσφέρουν χαμηλότερες τιμές από αυτές των ανταγωνιστών τους, οι οποίοι δεν έχουν καμία υποστήριξη.
Μέσα από την οικονομική κρίση, οι κανόνες αυτοί έχουν μετατραπεί στο ουσιαστικό πλαίσιο ανάλυσης για την Ευρώπη και θα παραμείνουν έτσι μέχρι να συμφωνηθούν κοινοί νόμοι και μέχρι να δημιουργηθούν κοινά ταμεία εξυγίανσης. Αυτό μπορεί να πάρει πέντε ή και περισσότερα χρόνια.
Από το 2008, €1.600 δις από τα χρήματα των φορολογουμένων έχουν διοχετευθεί προς τράπεζες και η επιτροπή έχει επιβλέψει την αναδιάρθρωση ή την σταδιακή εκκαθάριση περίπου 60 δανειστών, που αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 20 τοις εκατό του συνόλου των τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συγκεκριμένες διατάξεις στους κανόνες επιτρέπουν να εκταμιεύεται η κρατική στήριξη σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, με προσωρινή άδεια από την Επιτροπή.
Ωστόσο, τα σχέδια αναδιάρθρωσης ορισμένων τραπεζών έχουν πάρει πολλά χρόνια για να διαπραγματευτούν. Οι νέοι κανόνες αποσκοπούν να καθιερώσουν την προ-έγκριση ως νόρμα, όπως συνέβη στην περίπτωση της Ισπανίας.
Ο Χοακίν Αλμούνια, ο Επίτροπος της ΕΕ που επιβάλει τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, έχει μιλήσει για την αναθεώρηση των κανόνων ως μία σημαντική ευκαιρία να μάθουμε από τις βέλτιστες πρακτικές. Έχει πει ότι η μετάβαση στην τραπεζική ένωση και τους κοινούς κανόνες bail-in «θα χαρακτηρίζεται από τη συνεχή έκθεση των φορολογούμενων στο κόστος των αποτυχιών των τραπεζών, και από την ανάγκη για τη διατήρηση ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά».
«Για αυτούς τους λόγους, ο ρόλος του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου, θα παραμείνει πολύ σημαντικός, ως ένα αποδεδειγμένο μέσο για την προστασία της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, της εσωτερικής αγοράς και των συμφερόντων των φορολογουμένων», δήλωσε.http://www.banksnews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: