Translate

Κυριακή, 19 Ιουλίου 2015

Διορία 30 ημέρες για την ολική επαναφορά


Διορία 30 ημέρες για την ολική επαναφορά
Τριάντα ημέρες διορία έχει το υπουργείο Οικονομικών για να «κλείσει» το Μνημόνιο 3 στις συζητήσεις με την τρόικα, η οποία αναμένεται από Δευτέρα στην Αθήνα. Η διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο την εβδομάδα μετά τον Δεκαπενταύγουστο και προβλέπει την «ολική επαναφορά» των κλιμακίων της τριμερούς στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και στην Τράπεζα της Ελλάδος. Μεσολάβησε ένας χρόνος απουσίας με διαβουλεύσεις στο Παρίσι (Σεπτέμβριος 2014), σε κεντρικά ξενοδοχεία των Αθηνών (Μάρτιος 2015) και στις Βρυξέλλες.


Στις 10 Αυγούστου προγραμματίζεται έκτακτο Eurogroup που θα αποτιμήσει την πρόοδο, εν όψει κρίσιμων πληρωμών. Η ημερομηνία ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων είναι η 20η Αυγούστου, καθώς την ίδια ημέρα λήγει το δεύτερο καλοκαιρινό ομόλογο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), ύψους 3,2 δισ. ευρώ.

Έτσι ύστερα από την έγκριση αυτή την εβδομάδα του δανείου – «γέφυρα» των 7 δισ. ευρώ από τον ευρωμηχανισμό EFSM των «28» της Ε.Ε. για την πληρωμή των ομολόγων της ΕΚΤ και του ΔΝΤ μέσα στον Ιούλιο, όλες οι προσπάθειες από εδώ και εμπρός εστιάζονται στο νέο MoU.

Το νέο Πρόγραμμα περιλαμβάνει δάνειο 85 δισ. ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).

Το συνολικό ποσό της νέας στήριξης αναλύεται ως εξής:

• 50 δισ. ευρώ θα προέλθουν από τον ESM.
• 16 δισ. ευρώ από το υπόλοιπο των δόσεων του ισχύοντος προγράμματος του ΔΝΤ που λήγει τον Μάρτιο του 2016. Ωστόσο, η Ελλάδα έχει δεσμευθεί στη συμφωνία του Eurosummit ότι θα κάνει αίτηση για συνέχιση της παρουσίας του Ταμείου στην Ελλάδα ως το 2018.
• 10,9 δισ. ευρώ που προορίζονταν για τις τράπεζες και επιστράφηκαν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στον EFSF στο Λουξεμβούργο μετά το Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου. Τα ποσά αυτά δεν είναι πλέον διαθέσιμα μετά τη λήξη του Μνημονίου 2 στις 30 Ιουνίου. Στο πλαίσιο αυτό αναζητείται «φόρμουλα» για να περάσουν στο νέο πρόγραμμα.
• 7,7 δισ. ευρώ που είναι τα κέρδη του Ευρωσυστήματος, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και των κεντρικών τραπεζών της ευρωζώνης από ελληνικά ομόλογα (SMPs και ANFAs).

Αυτά τα 85 δισ. ευρώ προγραμματίζεται να χρησιμοποιηθούν ως εξής:
• 25 δισ. ευρώ θα διοχετευθούν για τη νέα ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, με τα πρώτα 10 δισ. ευρώ να εκταμιεύονται πριν από τα stress tests του φθινοπώρου, πιθανόν στο τέλος Αυγούστου.
• 6 δισ. ευρώ για την επιστροφή ρευστότητας που αφαιρέθηκε από τους φορείς του Δημοσίου (ασφαλιστικά ταμεία, πανεπιστήμια, νοσοκομεία κ.λπ.) κατά το τελευταίο πεντάμηνο.
• 7 δισ. ευρώ για εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου στο εσωτερικό (προμηθευτές κ.λπ.)
• 47 δισ. ευρώ για την εξυπηρέτηση του χρέους, δηλαδή για την πληρωμή τόκων, τις λήξεις ομολόγων και τις δόσεις δανείων προς το ΔΝΤ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να «τρέξουν» οι συνομιλίες είναι να ψηφιστεί ως την Τετάρτη 22 Ιουλίου το δεύτερο νομοσχέδιο προαπαιτούμενων από τη Βουλή, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
• Την κατάργηση όλων των πρόωρων συντάξεων με τη σταδιακή αύξηση ως το 2022 του ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση στα 67 έτη ή στα 62 έτη με 40 χρόνια ασφάλισης.
• Την κατάργηση των ευνοϊκών ρυθμίσεων για τους αγρότες με αύξηση του φόρου εισοδήματος στο 23% και μείωση κατά 50% της επιδότησης στο αγροτικό ντίζελ.
• Τον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για την επιτάχυνση των δικών, με ρυθμίσεις και για τις εξώσεις.
• Την υιοθέτηση της κοινοτικής οδηγίας για το bail in που προβλέπει ότι σε περίπτωση «εξυγίανσης» των τραπεζών επιβαρύνονται κατά σειρά μέτοχοι, ομολογιούχοι και καταθέτες με υπόλοιπα άνω των 100.000 ευρώ ανά πιστωτικό ίδρυμα και ανά δικαιούχο. Η σχετική οδηγία περιλαμβάνει την προστασία των καταθέσεων κάτω από τις 100.000 ευρώ.                                                                       http://www.madata.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: